Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Rezeda je možná nenápadná květinka...
 Obrazek

 ... ale když přijdete blíž, překvapí vás svojí vůní.  

Je to vůně léta, dětství, prázdnin na statku, vůně na kterou se dlouho vzpomíná. Spolek REZEDA chce vám a vašim dětem právě takové voňavé aktivity nabídnout. Jsme spolek „pro aktivní rodičovství“ – naše aktivity vznikají svépomocně, každá je neopakovatelná, protože bez přispění účastníků by nemohla vzniknout.   A něčím přispět může opravdu každý!

 

O REZEDĚ:

Na začátku byla jedna dovolená na koňské farmě... Sešlo se zde několik rodin, kterým učarovalo místo, ale programová náplň jaksi nebyla to pravé. Rozhodly se, že příští rok pojedou zase, ale připraví si program v táborovém stylu, aby se nikdo nenudil a každý mohl něčím přispět. Povedlo se nad očekávání. Rezeda vznikla proto, aby tyto programy organizačně zajišťovala. Držte nám palce!

Rodiče i děti na našich akcích najdou prostor pro uplatnění svých dovedností a nápadů. Můžete naplánovat výlet, připravit sportovní soutěž pro děti, znalostní kvíz, hudební hrátky, divadélko, naučit ostatní rodiče i děti tradiční nebo novou výtvarnou techniku, předvést co ve vás je a na co v běžném shonu všedního dne nezbývá čas. Myslíte si, že nic tak zvláštního neumíte? Třeba máte kupu dětí a hromadu zkušeností, za které vám budou vděčné novopečené maminky. 

Dary použijeme na zajištění provozu a materiál pro děti na program a odměny.

REZEDA organizuje:
 • veřejně prospěšné akce a kulturní akce pro veřejnost
 • klubovou činnost pro rodiče s dětmi
 • prázdninové pobyty pro rodiny s dětmi na venkově
 
REZEDA chce:
 • vytvářet podmínky pro vzájemná setkávání rodin s dětmi,
 • poskytovat prostor pro předávání zkušeností a služeb mezi rodiči,
 • zprostředkovat dětem styk s vrstevníky při hrách a tvůrčích činnostech,
 • působit preventivně proti sociálnímu vyloučení zejména rodičů na rodičovské dovolené se zvláštním zřetelem k neúplným rodinám, rodinám s větším počtem dětí a rodinám jinak sociálně nebo zdravotně znevýhodněným,
 • posilovat nezastupitelnou roli výchovy v rodině, získávat a předávat odborné poznatky o výchově, zdraví a psychologii rodinného života,
 • poskytovat sociálně-právní poradenství a pomoc rodinám,
 • podporovat ekologickou výchovu, působit osvětově v oblasti zdravé výživy,
 • napomáhat rozvoji a obnově venkova a krajiny, ochraně památek, kulturních hodnot a životního prostředí.

REZEDA jsou lidé:  

Mgr. Kristýna Hulová, DiS. (1976)_igp5885n--3-.jpg
od roku 2008 předsedkyně Rezedy

Od roku 2006 je každoročně hlavní organizátorkou letního tábora s koňmi, (2006-2008 Ohrada Vísky, 2009-2013 Ranč Podolí, 2017-2024 - Penzion U Kopyta). V letech 2015-2021 organizovala také příměstský tábor v Hudlicích. Jako oddílová vedoucí dětí působila v letech  2006-07 na letních soustředěních sdružení Coiscéim a v roce 2009 na letním soustředění tanečního oddílu Seamróg.
2024 - absolvovala doškolovací kurz "Zdravotník zotavovacích akcí", Český červený kříž.

2023 - získala profesní kvalifikaci "Manažerka projektu".
2010 - obhájila diplomovou práci "Církevní organizace jako součást české občanské společnosti" v oboru Studia občanského sektoru na Univerzitě Karlově v Praze.
2008 - získala akreditaci "Hlavní vedoucí dětských táborů" DDM hl. m. Prahy.
2008 - získala osvědčení "Zdravotník zotavovacích akcí" Českého červeného kříže.
2007 - ukončila bakalářské studium oboru Základy humanitní vzdělanosti na FHS Univerzity Karlovy v Praze.
2005 - obhájila absolventskou práci "Organizované aktivity pro matky s dětmi v Praze"  v oboru Sociální práce na VOŠ sociálně právní v Praze.
Zajímá se o neziskový sektor, multikulturní výchovu, sociální práci s rodinou, ekologickou výchovu a ochranu přírody, tradiční i netradiční výtvarné techniky, historický tanec, lidové zvyky a kroje, ráda cestuje a chodí přírodou, chová border kolie, králíky,
morčata, slepice, kočky, želvu, rybičky. Má dospělého syna Roberta a malou dceru Magdalénu.
Pracuje jako finanční manažerka a metodička v oblasti strukturálních fondů EU.

 

Mgr. Eva Hocká (1984)
eva_foto.jpgV roce 2014 iniciovala založení Klubu dětí a rodičů v Hudlicích. O roku 2015 se každoročně podílí na pořádání příměstského tábora v Hudlicích. V letech 2017 a 2018 se účastnila jako vedoucí tábora s koňmi v Penzionu U Kopyta.

Od roku 2005 pracuje ve školství. Nejprve při studiu jako učitelka dějepisu a společenských věd na ZŠ Edvarda Beneše v Opavě a pak na ZŠ Rudná. Organizovala výchovně vzdělávací projekty pro žáky a studenty jako například „Zmizelí sousedé“ a přednášky a workshopy na téma holocaustu českých Židů a Romů, vzdělávání menšin, lidských práv, vytváření předsudků stereotypizace menšin, projevů antisemitismu, anticiganismu a rasismu nejen pro studenty pedagogických oborů. Podílela se také na vzniku vzdělávací soutěže „Praha známá a neznámá“, do které se již každoročně zapojují základní a střední školy v Praze.

2010 - ukončila studium novodobých dějin a politologie na Univerzitě Karlově v Praze.
2009 - ukončila studium německého jazyka na Univerzitě Jana Ámose Komenského v Praze.

2007 - ukončila studium historie na Slezské univerzitě v Opavě.

Od roku 2011 působí jako doktorandka na Katedře dějin a didaktiky dějepisu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.
Od roku 2009 pracuje v pedagogickém sboru Českoslovanské akademie obchodní v Praze, kde vyučuje německý jazyk a dějiny mezinárodních vztahů.
Od roku 2007 spolupracuje s Židovským muzeem a Institutem Terezínské iniciativy.

V současnosti se vedle studijních a pracovních povinností věnuje hlavně dětem Davídkovi, Elence a Adélce. Mezi její velké vášně patří hlavně četba, zájem o veřejné a politické dění a setkávání s přáteli. 

 

Mgr. Gabriela Hrubá (1979)gabina_foto--3-.jpg
V roce 2014 podnítila vznik Klubu dětí a rodičů v Hudlicích a od roku 2015 pomáhá každoročně s realizací příměstských táborů. V roce 2017 a 2019 se účastnila jako vedoucí tábora s koňmi v Penzionu U Kopyta.

V letech 1997 - 2001 pracovala jako vedoucí na dětských táborech pořádaných Vězeňskou službou  a Královodvorskými železárnami Králův Dvůr. V letech 1999 - 2001 pracovala také jako vychovatelka v ZŠ.  

Vystudovala obor „bezpečnostně právní studia  - právo" na Policejní akademii ČR.

1999 - získala akreditaci "Hlavní vedoucí dětských táborů".
Vlastní certifikát "Trenér 3. třídy plavání".
V současnosti pracuje jako právník celní správy.

Je vdaná, má dceru Nikolku. Zajímá se o hry, četbu, právo a děti...

 

Mgr. Kateřina Bartošová (1987)

Působí v Rezedě od počátku jako programová vedoucí letních táborů a od roku 2017 také jako zdravotnice. Má dlouholeté zkušenosti s prací s dětmi ve volnočasových sdruženích.

Vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy.

2020 - doškolovací kurz "Zdravotník zotavovacích akcí", Český červený kříž
2008 - získala osvědčení "Zdravotník zotavovacích akcí" 

Má tři dcery.

 

Jana Merhautová, DiS. (1980)

Od roku 2018 vede Klub dětí a rodičů v Hudlicích, zaměřuje se na výtvarné techniky a ruční práce.

Nyní je na mateřské dovolené, povoláním zdravotnický záchranář.

Má dva syny.

 

MUDr. Marie Žítková (1953)
od roku 2008 je členkou výkonného výboru Rezedy.

Pracuje jako lékařka. Má dvě děti a dvě vnoučata.