Jdi na obsah Jdi na menu
 


5. 1. 2015

Provozní řád

 

 

 

Klub dětí a rodičů Hudlice
Provozní řád

 1. Rodič nebo jiný doprovod dítěte je povinen seznámit se s provozním řádem klubu a stanovená pravidla při pobytu v klubu dodržovat.
 2. Dobrovolný příspěvek na provoz ve výši 20,- Kč na rodinu a den se platí při vstupu do klubu osobě určené Spolkem Rezeda, která má ten den službu. Vybrané peníze budou použity na nákup výtvarných potřeb, průběžnou obnovu vybavení klubu a zajištění občerstvení pro všechny. Služba je vykonávána dobrovolníky bez nároku na odměnu.
 3. Vstup do prostor klubu je možný pouze po přezutí. Obuv ukládejte do botníku a oblečení na věšáky. Osobní věci si střeží každý sám, v případě krádeže nebo poškození věcí Spolek Rezeda neodpovídá za vzniklou škodu.
 4. Kočárky je možné nechat v přízemí budovy OÚ pod schodištěm.
 5. V prostorách klubu je přísně zakázáno kouřit, užívat alkohol a jiné návykové látky, stejně tak je zakázán vstup osobám pod vlivem těchto látek nebo osobám v silně znečištěném a zapáchajícím oděvu.
 6. Dále není dovolen vstup do klubu osobám s probíhajícím infekčním onemocněním (rýma, průjem, zvýšená teplota, atd.) Prosím nevoďte do klubu ani děti s podezřením na počínající onemocnění.
 7. Odpovědnost za dítě a jeho bezpečnost nese po celou dobu pobytu rodič nebo jiný doprovod dítěte. Nenechávejte své děti bez dozoru. Buďte prosím k sobě navzájem ohleduplní, dbejte na to, aby si děti neublížily. Zvláštní ohledy berte prosím na kojící maminky.
 8. Do kuchyňky je umožněn vstup pouze dospělým. Můžete si uvařit čaj, kávu, připravit dětem občerstvení. Je možné využít varnou konvici, mikrovlnku, lednici a nádobí. Nádobí po použití prosím umyjte a ukliďte, spotřebiče řádně vypněte. Každý krmí jen své dítě, a to u stolu s omyvatelným ubrusem. Je zakázáno s jídlem chodit nebo pobíhat v herně.
 9. WC je odděleno pro chlapce a pro děvčata. Každý rodič doprovází své dítě na WC a uklidí zde po něm. Na každém WC je k dispozici nočník pro batolata. Nočník je zakázáno používat mimo prostory WC, neboť hrozí vylití jeho obsahu na koberec!
 10. Přebalování kojenců je možné jen na přebalovacím stole, použijte prosím vlastní přebalovací podložku. Použité pleny vhazujte do určeného koše. Pro pobyt miminek je k dispozici vyhrazený prostor vybavený hrací dekou, sedátkem. Starším dětem není dovoleno toto vybavení používat z hygienických a bezpečnostních důvodů.
 11. Udržujte prosím pořádek, před odchodem společně s dítětem ukliďte hračky.
 12. Provozní doba klubu je stanovena každé úterý 15:30-18:00 hod. nepřipadá-li na tento den státní svátek. Pokud neprobíhá organizovaný program, je v provozní době možné využívat klub jako volnou hernu. Mimo určené hodiny je možné využít prostory klubu jen po předchozí dohodě s půjčitelem prostor.
 13. Všechny plánované akce a důležité informace jsou zveřejňovány průběžně na internetu, a to na webových stránkách Spolku Rezeda www.rezeda.estranky.cz a na facebookovém profilu „Hudlice Dětem“.
 14. Při jakýchkoliv problémech nebo dotazech se neváhejte obrátit na službu.

Děkujeme za dodržování pravidel a přejeme příjemný pobyt!

V Hudlicích dne 1. 10. 2021                                                        Kristýna Hulová, předsedkyně spolku

                                                                                                              Tel.: 606 676 933, klub.rezeda@volny.cz